Pastor Jack Malinowski

Dziękuję za odwiedzenie naszej strony, pozwól że podzielę się z Tobą kilkoma słowami.

Nasza wizja to: Żywy Kościół Chrystusa, nie budynek z martwych cegieł, cementu i drewna ale społeczność wierzących ludzi. Naszym celem jest chwalenie Jezusa, poznawanie i wzrastanie w Bożym Słowie i wzajemne budowanie się w miłości. Unikanie chlubienia się kościelnym szyldem i nie koncentrowanie się na na nazwie ale z radością i odwaga wywyższanie i głoszenie Imienia Jezusa w którym zawarte są dla nas wszystkie błogosławieństwa. Jezus powiedział ”Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Ewg Jana 14:6

Nasza misja to :Posłuszeństwo wobec polecenia Chrystusa: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! ” Chcemy dotrzeć w rożny sposób z Dobrą Nowiną o zbawieniu do naszych rodaków w szczególności na Brooklynie. Nasi rodacy potrzebują Chrystusa! Chcemy o tym im powiedzieć i przybliżyć żywego Jezusa do ich życia.

Dla zmęczonych życiem i poszukującym celu jest miejscem odnalezienia. Dla zawiedzionych jest nadzieja, dla zranionych jest opatrunkiem a dla duchowo chorych szpitalem. Dla smutnych jest radością a dla zapomnianych i poniżonych jest podniesieniem. We wspólnocie Kościoła Odkupiciela każdy jest mile widziany a wiec czuj się osobiście zaproszonym aby nas odwiedzić a kiedy to zrobisz będziesz naszym honorowym gościem.

Życzę Błogosławionego dnia i do zobaczenia.
Pastor Jack Malinowski

%d bloggers like this: