Gość z Polski -Pastor Edward Lorek

Pastor Edward Lorek – w 1981 roku został pastorem w Wapienicy, zaś w 1982 roku ordynowanym na prezbitera.

Był jednym z inicjatorów powołania Kościoła Zielonoświątkowego w RP, w którym przez dwie kadencje piastował funkcję zastępcy Prezbitera Naczelnego. Od 2005 jest pastorem zboru „Filadelfia” w Bielsko-Białej. W kadencji 2012–2016 był prezbiterem na Okręg Południowy i członkiem Naczelnej
Rady Kościoła. Obecnie nadal pełni funkcję prezbitera Okręgu Południowego. Jego żona Maria na przestrzeni 44 lat małżeństwa była niezawodnym partnerem w jego 43 letniej służbie na niwie Pańskiej. Wraz z dwójką dzieci oraz trójką wnucząt tworzą wielopokoleniową rodzinę która z oddaniem służy Bogu i Kościołowi.

 

 

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: