Nabożeństwo z Biskupem oraz Pastorami z Polski

Zapraszamy serdecznie Na Wspólne Nabożeństwo
z Biskupem oraz Pastorami z Polski.
 
Gośćmi będą:
BISKUP MAREK KAMIŃSKI
Od roku 1989 pełnił służbę pastora w zborze w Koszalinie. W roku 2000 powołany na doradcę biskupa Mieczysława Czajko. 4 lata później został Zastępcą Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego. Pracował jako kaznodzieja i wykładowca na ogólnopolskich zlotach młodzieży, kongresach i konferencjach kościelnych. Pomysłodawca i realizator międzynarodowej inicjatywy „Braterstwo ponad granicami” (2000-2008). W 2008 wybrany na urząd Biskupa KZ. Aktualnie członek Światowego Zarządu World Assemblies of God, Zastępca Przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, Prezydent Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.
Ojciec Beniamina i Noego. Żona Ewa.
 
PREZB. WOJCIECH TRYBEK
ZASTĘPCA PREZBITERA NACZELNEGO
Od początku funkcjonowania wspólnoty jest pastorem zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Giżycku. Od 2008 roku pracuje w Naczelnej Radzie Kościoła. W latach 1998-2004 był zastępcą Burmistrza Miasta Giżycka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorant na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wierzy, że Kościół nie powinien jedynie funkcjonować w rzeczywistości jaka jest wokół, ale także tą rzeczywistość kreować i zmieniać.
 
PREZB. SŁAWEK JAGIEŁA
CZŁONEK PREZYDIUM NRK
Założyciel i pastor zielonoświątkowego zboru Kanaan w Oleśnie, współtwórca kosciolonline.tv oraz twórca projektu zakładania kościołów „700 Miast”. Absolwent wydziału Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Interesuje się koszykówką, chodzeniem po górach, czytaniem książek oraz słuchaniem muzyki głównie smoothjazzowej. Uwielbia spędzać czas z ludźmi. Jego mottem życiowym jest: Uczynić Chrystusa sławnym w Polsce w miejscach, gdzie jeszcze o Nim nie słyszano. Ojciec Tymoteusza, Magdaleny i Filipa. Żona Krystyna
 
PREZB. PIOTR KARAŚ
CZŁONEK PREZYDIUM NRK
Pastor zboru w Łodzi, wykładowca WSTS, dyrektor Misji Nowa Nadzieja w Polsce. W prezydium NRK odpowiada za służbę społeczną, edukację i nauczanie. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi czytać, biegać, grać na gitarze i śpiewać Bogu na chwałę Jego mottem życiowym jest werset z 2 Listu do Koryntian 12,9: „Moc w słabości się doskonali.” Ojciec Szymona i Jakuba. Żona Iwona.
 
PREZB. ZBIGNIEW ZAROŻNY
CZŁONEK PREZYDIUM NRK
Dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego, pastor Centrum Chrześcijańskiego “OdNowa” w Wieluniu oraz członek Prezydium Naczelnej Rady Kościoła. Od wielu lat jego stylem życia jest służba Bogu i ludziom. Kocha młodzież – jest dla niej wsparciem zarówno duchowym jak i merytorycznym. Fan piłki nożnej i wielu innych dyscyplin sportowych oraz dobrej kuchni. Ojciec Moniki i Macieja. Żona Magda.
 
PREZB. LESZEK MOCHA
CZŁONEK PREZYDIUM NRK
Od 1987 roku pastor Zboru Oaza w Jastrzębiu Zdroju, wieloletni dyrektor Misji Krajowej, a także członek Naczelnej Rady Kościoła. Często usługuje na ewangelizacjach na wielu kontynentach. Wykładowca Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Od siedmiu lat zaangażowany misyjnie w Indiach Jest absolwentem The International Biblie Training Institute w Burgess Hill w Anglii. W wolnych chwilach słucha muzyki, czyta, pasjonuje się piłką nożną, lubi też dobry film. Mottem jego życia jest werset z Listu do Efezjan 3,20: „On swą potężną, potężną, działającą w nas mocą, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, co Go prosimy lub co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.” Ojciec Kamili i Oliwi. Żona Małgorzata
 
PREZB. ARKADIUSZ KRZYWODAJĆ
CZŁONEK PREZYDIUM NRK
Nawrócił się 1993 roku, pełnił służbę lidera uwielbienia, starszego zboru w Jastrzębiu Zdroju. Od 2000 roku jest pastorem Zboru Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim-Katowicach. Jest autorem dwóch książek Polska Twoja Ziemia Obiecana oraz Sztormu i burze, producent muzyczny autor tekstów oraz muzyki uwielbienia. Ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych na kierunku politologii oraz Podyplomowe Studia Managerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Wykłada na WSTS. Jego hobby to: aktywność sportowa, muzyka oraz przywództwo w XXI wieku. Żona Angelika oraz dzieci Karolina i Jakub.

 

 

 

0 Comments

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: