Sermons by Pastor Jack Malinowski (Page 15)

Pastor Malinowski jest obecnym pastorem Kościóła Odkupiciela

„Wołający Głos”

Jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana. Ew. Jana 1:23 Nie wystarczy przynależeć do Kościoła i nazywać się dzieckiem Bożym, ale musi być wewnętrzna zmiana, odwrócenie się od grzechu i pozostawienie. Jeśli żyjesz starym życiem, to nawet Biblijny Chrzest, nie zagwarantuje tobie zbawienia. Jeśli trwasz w grzechu, to nawet piękna mowa duchownego dająca tobie upewnienie,…

,,PRÓBA’’

 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. …List Jakuba 1:2

„Wdzięczność”

Motto: 1 L. do Tesaloniczan 5:18 Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.   Ks. Psalmów 103:1-5 (1) Błogosław duszo moja Panu, i wszystko co we mnie, imieniu jego świętemu! (2) Błogosław duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! (3) On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie…

„MOJA WIERNOŚĆ” cz.4

Moja wierność względem Boga Ks. Psalmów 37:3 (3) Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Ks. Psalmów 34:2 (2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!   Ks. Jeremiasza 2:2 (B.T) Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej…

%d bloggers like this: