Nigdy się nie poddawaj – DANIEL WOLKIEWICZ

Pastor DANIEL WÓLKIEWICZ – załozyciel osrodków “Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: “łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie. Dwa lata później – 10.12.2001 r. – z inicjatywy pastora Daniela Wołkiewicza główna siedziba została przeniesiona do Klucz. Tu jako pierwsze powstaje Schronisko “Dom Nadziei” dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 r. zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju jest już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci.

Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że Stowarzyszenie systematycznie rozwija swoją działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: – w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach dwa następne – w Katowicach (marzec 2005 r.) i Włocławku (czerwiec 2005 r.).

Głównym środkiem utrzymania – jako organizacji non profit – są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Swym podopiecznym zapewnia nie tylko dach nad głową, ale też wsparcie duchowe i pomoc terapeutyczną.

W sierpniu 2004 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne uzyskało status organizacji pożytku publicznego

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: