Jako chrześcijanie chcemy prawdziwie naśladować naszego Wybawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Codzienne uczniostwo to modlitwa, nauka, studiowanie, kształcenie po to by coraz bardziej być podobnym do Naszego Mistrza. Chcemy dzielić się naszymi świadectwami, głosić prawdziwą ewangelię o grzechu i usprawiedliwieniu w Chrystusie, budować autorytet Słowa Bożego, które dla jednych jest zwykłym zbiorem tekstów, a dla tych którzy wierzą jest Prawdziwym Słowem Bożym.

Ewangelia Mateusza 28.19 IDŹCIE TEDY I CZYŃCIE UCZNIAMI WSZYSTKIE NARODY…