Pastor dr mult. Kamil M. Hałambiec

Wychował się w rodzinie pastorskiej i aktywną służbę dla Boga rozpoczął już w latach młodości. W wieku 14 lat ukończył z wyróżnieniem swoją pierwszą dwuletnią Szkołę Biblijną. W niedługim czasie zaangażował się w służbę misyjną, nauczania Słowa oraz został liderem młodzieżowym. Następnie zdecydował się na studia w Warszawskim Seminarium Teologicznym. To właśnie podczas studiów poznał swoją małżonkę Annę, z którą wspólnie z innymi studentami prowadzili m.in. służbę więzienną.

Kontakt: www.DrKamil.org

Jest założycielem i dyrektorem Fundacji Chrześcijańska Misja PENTEKOSTE (www.pentekoste.pl), którą prowadzi wraz z żoną. Powstała ona jeszcze podczas studiów w Seminarium z wizji duchowego przebudzenia otrzymanego od Boga. Przez lata działalności PENTEKOSTE rozrastała się od działań misyjnych i ewangelizacyjnych, poprzez Szkołę Biblijną, do Wydawnictwa Pentekoste, które dotychczas wydało kilkanaście pozycji. Olbrzymia część nakładu każdej publikacji została bezpłatnie przekazana kilkuset pastorom i liderom, w ramach wsparcia ich służby.

Misyjnie pastor Kamil odwiedził ponad 40 krajów świata głosząc ewangelie m.in. w takich krajach jak Kenia, Islandia, Ukraina, Włochy, Anglia.
Dr Kamil jest również autorem artykułów i książek naukowych. Na szczególną uwagę zasługuje książka o doświadczeniu religijnym w pismach Jonathana Edwardsa. Ukończył trzy studia doktorancie i posiada tytuły naukowe doktora w dyscyplinach takich jak filozofa i nauki o kulturze i religii. Jest absolwentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Bangor oraz Yale University Divinity School. Ponadto odbył staż podoktorski w Harvard University Divinity School i studiował na Evangelische Theologische Faculteit w Leuven. Poza wymienionymi powyżej studiami teologicznymi, pedagogicznymi, kulturoznawczymi, filozoficznymi i historycznymi odbył także studia z politologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Poznańskim. Wpisuje się to w jego zainteresowanie teologią polityczną.

Odbywał również wiele szkoleń, a także ukończył szkoły biblijne, spośród których na największą uwagę zasługuje kilkukrotne uczestnictwo, a następnie prowadzenie na WST, założonej przez pastora Berta Clendenena, Szkoły Chrystusa. Organizowane kilkukrotnie turnusy zgromadziły olbrzymią rzeszę pastorów i liderów z całej Polski i zagranicy. W swojej pasji nauczania w roku 2013 założył wraz z żoną Szkołę Biblijną Pentekoste, którą ukończyło wielu studentów. Szkoła gościła znamienitych wykładowców z dosłownie każdego kontynentu (poza Antarktydą).
Od kilkunastu lat jest wykładowcą w WSTS. Na przestrzeni lat wykładał takie przedmioty jak teologia zielonoświątkowa, historia i teologia rewiwalizmu (duchowego przebudzenia religijnego), kulturoznawstwo, religie świata, filozofię i inne. Był również Prodziekanem i członkiem Rady Senatu uczelni, a także dyrektorem MATS. Gościnnie wykładał na czołowych pentekostalnych seminariach teologicznych m.in. w Northpoint Bible College w Haverhill, MA oraz w Pentecostal Theological Seminary w Cleveland, TN. Obecnie jest profesorem w River University, w Trinity Bible College & Graduate School, w Edwards University, a także Visiting Fellow na Yale Divinity School.

Jako kulturoznawca w swoich badaniach zajmuje się także budowaniem teologicznych mostów między wiarą a kulturą.
Razem z żoną Anną od kilkunastu lat są zaangażowani w służbę pastorską, najpierw w Polsce a obecnie w USA. Mają czworo dzieci, które sprawiają, że życie staje się dla nich jeszcze piękniejsze.

Kontakt: www.DrKamil.org