Sermons on Wierność

„MOJA WIERNOŚĆ” cz.4

Moja wierność względem Boga Ks. Psalmów 37:3 (3) Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Ks. Psalmów 34:2 (2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!   Ks. Jeremiasza 2:2 (B.T) Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej…