Sermons from marzec 2015

„Wołający Głos”

Jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana. Ew. Jana 1:23 Nie wystarczy przynależeć do Kościoła i nazywać się dzieckiem Bożym, ale musi być wewnętrzna zmiana, odwrócenie się od grzechu i pozostawienie. Jeśli żyjesz starym życiem, to nawet Biblijny Chrzest, nie zagwarantuje tobie zbawienia. Jeśli trwasz w grzechu, to nawet piękna mowa duchownego dająca tobie upewnienie,…