Sermons from kwiecień 2016

Boże Marzenia -– DANIEL WOLKIEWICZ

Pastor DANIEL WOLKIEWICZ – załozyciel osrodków „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne” Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w…