Sermons from listopad 2014

„Wdzięczność”

Motto: 1 L. do Tesaloniczan 5:18 Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.   Ks. Psalmów 103:1-5 (1) Błogosław duszo moja Panu, i wszystko co we mnie, imieniu jego świętemu! (2) Błogosław duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! (3) On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie…

„MOJA WIERNOŚĆ” cz.4

Moja wierność względem Boga Ks. Psalmów 37:3 (3) Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Ks. Psalmów 34:2 (2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!   Ks. Jeremiasza 2:2 (B.T) Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej…