“LEKCJA BILEAMA” Jack Malinowski

Leckcja Bileama , Bileam/Balaam został trzykrotnie wspomniany w Nowym Testamencie (zob. 2 P 2,15-16; Jud 1,11; Ap 2,14) i żadna z tych wzmianek nie jest dla niego pochlebna. Przeciwnie, jest on symbolem i synonimem grzechu.

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: